Skydda ditt hem mot mobilstrålning och radon

Allt som är farligt är inte synligt för blotta ögat. Studier visar att en långvarig exponering för elektromagnetiska fält och radon är förknippat med ökade hälsorisker. Med tanke på att alla människor använder mobiltelefoner och att 250 000 hem har höga halter av radon, så har det aldrig varit mer aktuellt att ta itu med dessa “osynliga” problem.

När det gäller mobiltelefonanvändning kan det öka risken för hjärntumör medan radon i hemmet kan öka risken för lungcancer. Den goda nyheten är att du inte behöver oroa dig eftersom det finns ett antal effektiva och enkla åtgärder som minimerar dessa risker.

Här är några saker du kan börja göra för att minimera riskerna med mobiltelefonanvändning:

  • Använd flygplansläge – Så länge din mobiltelefon tar emot signaler från en mobilmast blir du utsatt för strålning i form av radiovågor. Det finns många tillfällen då du inte behöver internet och kan aktivera flygplansläge som till exempel när du sover, reser eller är på ett möte. Genom att använda flygplansläge stänger du av mobiltelefonens internetåtkomst och Bluetooth.
  • Sov inte nära mobiltelefonen – Du bör inte sova med din mobiltelefon och speciellt inte ha den under din kudde.
  • Håll mobiltelefonen på avstånd – Undvik att hålla mobiltelefonen nära dig eller bära den i fickorna, speciellt när du laddar eller strömmar stora filer.
  • Undvik kontakt med huvudet – Använd trådlösa hörlurar och headset när du pratar i mobiltelefonen eftersom det utsätter dig för mindre strålning.
  • Minska användningen vid svag signal – När signalen är svag sänder mobiltelefoner ut mer strålning för att ansluta till mobilmasten.

Utför en ventilationskontroll i ditt hem

Radon är en radioaktiv och cancerframkallande gas som kan öka risken för lungcancer. Genom hål och sprickor i väggarna eller golvet kan denna gas fastna i hemmet ackumuleras med tiden. Faktum är att vikten av ren och frisk luft är så viktigt att varje fastighetsägare enligt lag måste göra en obligatorisk ventilationskontroll. Beslutet om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) togs av riksdagen för 30 år sedan, år 1991.

En rekommendation är att ta kontakt med Radea som är ett miljöteknikföretag som jobbar med luft. Deras kontrollant gör upp om en tid för besöket och själva mätningen och genomgången av din fastighet tar ungefär en arbetsdag. Därefter upprättas ett protokoll där de meddelar om besiktningen godkändes och om det finns eventuella brister som behöver åtgärdas. Hela processen är smidig och säkerställer att luften du andas in varje dag är hälsosam.

mts_sociallyviral