Arbeta med mobiltelefoner

På grund av att mobiltelefoner blivit mer och mer populära så har det inneburit att en helt ny bransch uppkommit. Processen att tillverka en mobiltelefon är mycket lång och innebär att flera olika typer av leverantörer är inblandade i processen. Exempelvis behövs människor som kan ta fram de olika råmaterial som krävs för att bygga upp elektroniken i telefonerna. Men det behövs också människor och maskiner som kan sätta ihop telefonerna. Till sist behövs även de människor som faktiskt säljer mobiltelefonerna till både företag och privatpersoner.

Jobba med att utveckla mobiltelefoner

Det finns en mängd olika typer av företag som jobbar med att utveckla mobiltelefoner. Ett exempel på dessa är bland annat Apple , Sony och Huawei. Alla dessa bolag har egna ingenjörer som jobbar på specifika avdelningar för just utveckling. En del av dessa företag är mer exklusiva än andra, varpå de flesta utvecklarna vill jobba på de allra finaste företagen. Många av dessa företag gör också en medarbetarundersökning för att visa upp hur pass nöjda deras anställda är. Detta för att kunna locka till sig de allra bästa ingenjörerna.

Tillverkningen av en mobiltelefon

När en mobiltelefon väl har utvecklats så går den till tillverkning. Denna tillverkning ligger oftast i länder där arbetskraften är billig. Exempelvis så har Kina varit ett land där de största företagen valt att ha sin tillverkning, bland annat Apple och Sony. Att jobba inom tillverkningen är inte speciellt exklusivt i jämförelse med utvecklingen då lönerna oftast är lägre. Det skulle kunna jämföras med ett vanligt industrijobb i Sverige, exempelvis på ett glas- eller pappersbruk. Detta då varje anställd har specifika arbetsuppgifter inom tillverkningsprocessen som inte är speciellt komplexa.

Den senaste tiden så har dock robotar kommit att ersätta människor, något som fått olika fackförbund och politiker att reagera. Detta då robotar anses ta jobben från människorna.

Jobba med att sälja mobiltelefoner

När en mobil väl har tillverkats och gjorts tillgänglig för den allmänna marknaden så brukar den oftast säljas genom återförsäljare. Oftast har företagen som tillverkat mobilen mycket sällan egna butiker, utan de säljs oftast genom en tredje part. I Sverige är dessa tredje parter oftast företag som Tre, Telia och Telenor. Således tjänar dessa företag pengar på att köpa mobiler från tillverkaren och därefter sälja dem vidare. De olika återförsäljarna har också unika erbjudanden för att locka till sig fler kunder.

En del återförsäljare har fysiska butiker medan andra endast finns online. De som har fysiska butiker har dock säljare, vilka hjälper kunder som kommer in till butiken. På grund av att kunder också kan ha tekniska frågor kring de olika mobiltelefonerna så är säljarna oftast väldigt kunniga. Denna kunskap är viktig för att de ska kunna sälja till alla typer av människor. Allt från äldre som inte har mycket erfarenhet, men också till yngre som kan ha väldigt specifika frågor.

mts_sociallyviral