Vad händer med Huawei?

Oavsett om du skall köpa en mobiltelefon till dig själv, dina barn eller ditt företag är du naturligtvis intresserad av att göra ett bra köp och att du kan använda din telefon i flera år framåt.

Nyligen har Huawei upplevt stora problem både i USA och andra länder. Det har gått så långt att det är osäkert om mobiltelefoner från Huawei fortfarande är ett klokt val?

Kort om Huaweis utmaningar

Det är naturligtvis extremt viktigt att man kan lita på säkerheten i en mobiltelefon. Trots allt hanterar vi en stor del av våra liv med mobiltelefonen och en allt större del av företags affärer sker via mobiltelefoner och mobil kommunikation. Oavsett om det handlar om hemliga avtal eller enkätverktyg är det extremt viktigt för ett företag att kunna lita på att informationen är säker.

Det största problemet för Huawei är att det nu är många som ifrågasätter att utrustning från Huawei är säker. Detta handlar om både mobiltelefoner men i större grad nätverksutrustning. Jämfört med företag som finska Nokia och svenska Ericsson är det den kinesiska statens inflytande som är problematisk. Många menar att det inte finns några konkreta bevis för att den kinesiska staten verkligen har bakdörrar eller något annat i Huaweis nätverksutrustning, men bara risken är nog för några.

Detta har gjort att många länders myndigheter har varnat mot att använda Huaweis utrustning vid utbyggnad av 5G och liknande. I de flesta länder handlar detta dock bara om varningar och rekommendationer men i 2019 går USA ett steg längre genom att lägga till Huawei på en lista med företag som amerikanska företag inte skall handla med. Detta ger Huawei en helt annan kategori av utmaningar. Konsekvensen är nämligen att till exempel Intel eller Google egentligen inte kan leverera tjänster och produkter till Huawei. Det betyder därmed att Huawei på sikt kan få allvarliga problem med att köpa delar och program till sina mobiltelefoner.

Vågar du köpa en Huawei mobiltelefon?

Huruvida du borde köpa en mobiltelefon från Huawei i dag handlar om två olika bedömningar:

  • Tror du att Huawei verkligen är en säkerhetsrisk för dig? Detta blir nästan en filosofisk diskussion och det är svårt för en privatperson att bedöma detta. Men om du tror att Huawei är osäker känns det svårt att rekommendera dig att köpa en telefon från företaget.
  • Räknar du med att bojkotter av Huawei kommer att avslutas? Om du tror att bojkotterna kommer att bli långvariga, då bör du inte köpa en Huawei. Företaget kommer att få det mycket svårt utan tillgång till produkter och tjänster från amerikanska företag. Om du däremot tror att Donald Trump och USA kommer att ge upp och släppa in Huawei i värmen, då kan ett köp vara aktuellt.
mts_sociallyviral